Βιοψία Λεμφαδένα Φρουρού (SLNB) σε καρκίνο Μαστού με παραμαγνητική ουσία – Copy – Copy

Μαστοδυνία

Στις 22/7/2021 πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο ΙΑΣΩ σε γυναίκα 60 ετών με καρκίνο μαστού μια πρωτοποριακή μέθοδος ανίχνευσης λεμφαδένα φρουρού με παραμαγνητικό ιχνηλάτη (Magtrace). Η τεχνική αυτή έχει εφαρμοστεί με επιτυχία  σε πάνω από 65.000 ασθενείς, σε 600 νοσοκομεία της Ευρώπης και Αμερικής χωρίς αναφερόμενες παρενέργειες. Οι καθιερωμένες συμβατικές μέθοδοι ανίχνευσης λεμφαδένα φρουρού περιλαμβάνουν τη χρήση μπλε χρωστικής … Περισσότερα

Βιοψία Λεμφαδένα Φρουρού (SLNB) σε καρκίνο Μαστού με παραμαγνητική ουσία – Copy

Στις 22/7/2021 πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο ΙΑΣΩ σε γυναίκα 60 ετών με καρκίνο μαστού μια πρωτοποριακή μέθοδος ανίχνευσης λεμφαδένα φρουρού με παραμαγνητικό ιχνηλάτη (Magtrace). Η τεχνική αυτή έχει εφαρμοστεί με επιτυχία  σε πάνω από 65.000 ασθενείς, σε 600 νοσοκομεία της Ευρώπης και Αμερικής χωρίς αναφερόμενες παρενέργειες. Οι καθιερωμένες συμβατικές μέθοδοι ανίχνευσης λεμφαδένα φρουρού περιλαμβάνουν τη χρήση μπλε χρωστικής … Περισσότερα