ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα

Φορέας/Αριθ.: ΓΓΕΤ, ΥΠΕΠΘ

Διάρκεια: 2018-2022

Τύπος: ΕΡΕΥΝΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ grant

Τίτλος: Development of an innovative mouse model of RANKL-induced breast cancer and integration of cutting-edge technologies for the establishment of a preclinical platform for drug evaluation

Ρόλος: Κλινικός Σύμβουλος

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά

 • Κυριακίδης Ζ.Σ., Λυμπερόπουλος Ε, Παπαλόης Α, Κυρζόπουλος Σ, Δαφνομύλη Β, Σμπαρούνη Ε, Κρεμαστινός Δ.Τ. Τα οιστρογόνα μειώνουν τη νεοεσωτερική υπερπλασία και βελτιώνουν την επανενδοθηλιοποίηση στους χοίρους. Int J Cardiol. 2006, 113 (1): 48-53.
 • Καλμαντής Κ, Παπαγεωργίου Θ, Ροδολάκης Α, Λυμπερόπουλος Ε, Δασκαλάκης Γ, Βούλγαρης Ζ, Αντσακλής Α. Ο ρόλος της τρισδιάστατης (3D) υπερηχογραφίας και του 3D power Doppler στην προεγχειρητική εκτίμηση των οριακών όγκων των ωοθηκών. Eur J Gynaecol Oncol. 2007; 28(5):381-5.
 • Δασκαλάκης Γ, Λυμπερόπουλος Ε, Αναστασάκης Ε, Καλμαντής Κ, Αθανασάκη Α, Μανώλη Α, Αντσακλής Α. Πρόπτωση μήτρας που περιπλέκει την εγκυμοσύνη. Arch Gynecol Obstet. 2007; 276(4):391-2.
 • Καλμαντής Κ, Δασκαλάκης Γ, Λυμπερόπουλος Ε, Στεφανίδης Κ, Παπαντωνίου Ν, Αντσακλής Α. Ο ρόλος της τρισδιάστατης απεικόνισης στη διερεύνηση της κακής θέσης του IUD. Bratisl Lek Listy. 2009; 110 (3): 174-7.
 • Αθανασίου Σ, Λυμπερόπουλος Ε, Κανελλοπούλου Σ, Ροδολάκης Α, Βλάχος Γ, Αντσακλής Α. Πρωτεωμική ανάλυση της ηβικής περιτονίας σε γυναίκες με και χωρίς πρόπτωση πυελικού οργάνου και ακράτεια ουροδυναμικού στρες. Int Urogynecol J Δυσλειτουργία πυελικού εδάφους. 2010; 21(11):1377-84.
 • Καλμαντής Κ, Λουτράδης Δ, Λυμπερόπουλος Ε, Μπερέτσος Π, Μπλέτσα Ρ, Αντσακλής Α. Τρισδιάστατη αξιολόγηση Power Doppler ανθρώπινου ενδομητρίου μετά από χορήγηση ανταγωνιστή υποδοχέα ωκυτοκίνης (OTRa) σε πρόγραμμα εξωσωματικής γονιμοποίησης. Arch Gynecol Obstet. 2012, 285(1):265-70.

Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά

 • Θωμάκος Ν, Λυμπερόπουλος Ι, Ροδολάκης Α, Δασκαλάκης Γ, Αντσακλής Α. Θεραπεία καρκίνου των ωοθηκών κατά την εγκυμοσύνη. Εμβρυομητρική αντιπαράθεση – αναζήτηση του κοινού οφέλους. Αρχεία Ελληνική Ιατρική, 2009; 26 (3), 404-406.
 • Δασκαλάκης Γ, Μπάρμπας Μ, Αναστασάκης Ε, Λυμπερόπουλος Ι, Καλμαντής Κ, Παπαντωνίου Ν, Μεσογίτης Σ, Αντσακλής Α. Προγεννητική διάγνωση συγγενούς καταρράκτη σε έμβρυο με σύνδρομο Lowe. Υπερηχογράφημα, 2009; 6 (3).
 • Λυμπερόπουλος Ι. Καρκίνος μαστού και εγκυμοσύνη. Ομαδικό περιοδικό ΙΑΣΩ MYLIFE, Άνοιξη-Καλοκαίρι 2020.

Παρουσιάσεις σε συνέδρια

 • Βλάχου Ν, Λυμπερόπουλος Ι, Κομιτοπούλου Κ. Χαρακτηρισμός δύο γονιδίων χορίου στη μεσογειακή μύγα C. capitata. Παρουσιάστηκε ως αφίσα στο 13ο Πανελλήνιο Βιολογικό Συνέδριο Ηράκλειο Κρήτης, 24-26/05/1991.
 • Καπότης Γ, Τρούπης Θ, Λυμπερόπουλος Ι, Λαγογιάννη Ε, Καρανικόλα Ε. Ο ρόλος του ψευδαργύρου (Zn) στο μόριο του ενζύμου της αμινολεβουλινικής αφυδρατάσης (ALA-DH). Προφορική παρουσίαση στο 2ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 3-5/05/1996 (δημοσιευμένη περίληψη στον τόμο πρακτικών του συνεδρίου, σελ.8) και στο 2ο Ευρωπαϊκό Συμπόσιο Φοιτητών Ιατρικής, Θεσσαλονίκη 3-5 Μαΐου, 1996 (τόμ.Απστρ.σελ.14.ΕΠ 8).
 • Καπότης Γ, Κοσμάογλου Ε, Ρούπα Ζ, Τρούπης Θ, Δελόπουλος Μ, Λυμπερόπουλος Ι, Τρούπης Γ. Συσχέτιση επιπέδων ψευδαργύρου αιματοκρίτη και τίτλου αντισωμάτων IgG κατά της βρουκέλας σε άτομα χωρίς ενεργό νόσο. Προφορική εισήγηση στο 22ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 7-11/05/1996. Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου, σελ.104.
 • Σεφεριάδης Φ, Μυστακίδης Α, Σβορώνος Γ, Παπαβλασόπουλος Φ, Λυμπερόπουλος Ι, Βέλμαχος Γ. Νευρινώματα του πεπτικού συστήματος και η αντιμετώπισή τους. Προφορική εισήγηση στο 21ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, Αθήνα 13-17/11/1998. Δημοσιεύτηκε περίληψη στον τόμο των πρακτικών του συνεδρίου, σελ.104.
 • Παναγιωτακόπουλος Β, Λυμπερόπουλος Ι, Μυστακίδης Α, Σεφεριάδης Φ, Σβορώνος Γ, Κυνδυλίδης Κ, Βέλμαχος Γ. Κλασική χειρουργική αποκατάσταση βουβωνοκήλης με e-PTFE DARN. Ανάλυση 450 περιπτώσεων. Προφορική εισήγηση στο 21ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, Αθήνα 13-17/11/1998. Δημοσιεύτηκε περίληψη στον τόμο των πρακτικών του συνεδρίου, σελ.266.
 • Κυνδυλίδης Κ, Παπαμιχάλης Γ, Τσιμάρα-Παπασταματίου Χ, Λυμπερόπουλος Ι, Βέλμαχος Γ. Καλοήθη πολυκυστικό μεσοθηλίωμα του περιτοναίου. Παρουσιάστηκε ως αφίσα στο 21ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, Αθήνα, 13-17/11/1998. Δημοσιεύτηκε περίληψη στον τόμο των πρακτικών του συνεδρίου, σελ.61.
 • Σεφεριάδης Φ, Σβορώνος Γ, Κυνδυλίδης Κ, Λυμπερόπουλος Ι, Ορφανίδου Μ, Βέλμαχος Γ. Η εμπειρία μας στη χαμηλή πρόσθια εκτομή για καρκίνο του ορθού. Παρουσιάστηκε ως αφίσα στο 21ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, Αθήνα, 13-17/11/1998. Δημοσιεύτηκε περίληψη στον τόμο των πρακτικών του συνεδρίου, σελ.137.
 • Παναγιωτακόπουλος Β, Δημητρακάκης Γ, Παπαβλασόπουλος Φ, Μυστακίδης Α, Σβορώνος Γ, Σεφεριάδης Φ, Κυνδυλίδης Κ, Λυμπερόπουλος Ι, Ορφανίδου Μ, Βέλμαχος Γ. Χειρουργική χοληφόρων σε ασθενείς άνω των 70 ετών. Παρουσιάστηκε ως αφίσα στο 21ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, Αθήνα, 13-17/11/1998. Δημοσιεύτηκε περίληψη στον τόμο των πρακτικών του συνεδρίου, σελ.227.
 • Παναγιωτακόπουλος Β, Δημητρακάκης Γ, Σεφεριάδης Φ, Κινδυλίδης Κ, Μυστακίδης Α, Σβορώνος Γ, Λυμπερόπουλος Ι, Βέλμαχος Γ. MIRIZZI σύνδρομο: ένας απροσδόκητος παράγοντας κινδύνου για τον γενικό χειρουργό. Παρουσιάστηκε ως αφίσα στο 21ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, Αθήνα, 13-17/11/1998. Δημοσιεύτηκε περίληψη στον τόμο των πρακτικών του συνεδρίου, σελ.228.
 • Κυριακίδης Ζ, Κυρζόπουλος Σ, Παπαλόης Α, Λυμπερόπουλος Ι. Λύρας Τ, Σιούλας Ι, Σαμπαρούνη Ε, Δαφνιόλη Β, Κρεμαστινός Δ. Η θεραπεία υποκατάστασης οιστρογόνων μειώνει την νεοενδοπροσθετική εμφύτευση σε πειραματικό μοντέλο χοίρου. Παρουσιάστηκε σε μορφή αφίσας στο 3ο Διεθνές Συνέδριο με αφορμή τη 10η επέτειο του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, Αθήνα 10-13/04/2003. Δημοσιεύτηκε περίληψη στον τόμο των πρακτικών του συνεδρίου, σελ.218.
 • Λυμπερόπουλος Ι, Κυριακίδης Ζ, Παπαλόης Α, Κυρζόπουλος Σ, Δαφνιόλη Β, Σαμπαρούνη Ε, Κρεμαστινός Δ. Τα οιστρογόνα μειώνουν την υπερπλασία του εσωτερικού χιτώνα και βελτιώνουν την επανενδοθηλιοποίηση σε πειραματικό μοντέλο χοίρου. Προφορική εισήγηση στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Πάτρα 25-28/05/2006. Δημοσιεύτηκε περίληψη στον τόμο των πρακτικών του συνεδρίου, σελ.96-97.
 • Λυμπερόπουλος Ι, Παπαγεωργίου Θ, Ροδολάκης Α, Βούλγαρης Ζ, Πουλοπούλου Κ, Δαβάκη Δ, Μπασαγιάννης Κ, Καραμούντζος Ι, Βλάχος Γ, Βασιλόπουλος Δ, Αντσακλής Α. Ποιοτική και ποσοτική έκφραση υποδοχέων γλουταμινικού οξέος σε ασθενείς με καρκίνο ενδομητρίου. Προφορική εισήγηση στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής/Γυναικολογίας, Πάτρα 25-28/05/2006. Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου, σ.219-220.
 • Λυμπερόπουλος Ι, Δασκαλάκης Γ, Οικονόμου Σ, Λαμπρόπουλος Μ, Μεσογίτης Σ, Παπαντωνίου Ν, Αντσακλής Α. Προγεννητική διάγνωση συνδρόμου LOWE. Προφορική εισήγηση στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής/Γυναικολογίας, Πάτρα 25-28/05/2006. Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου, σ.225-226.
 • Λυμπερόπουλος Ι, Δημητρακάκης Κ, Γκουμαλάτσος Ν, Αντσακλής Α. Θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και καρδιαγγειακά νοσήματα. Παρουσιάστηκε ως αφίσα στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Πάτρα 25-28/05/2006. Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου, σ.280-281.
 • Λαμπρόπουλος Μ, Οικονόμου Σ, Δασκαλάκης Γ, Μεσογίτης Σ, Παπαντωνίου Ν, Λυμπερόπουλος Ι, Α. ντσακλής Α. Προγεννητική διάγνωση του συνδρόμου Niemann Pick τύπου C. Παρουσιάστηκε σε μορφή αφίσας στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Πάτρα 25-28/05/2006. Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου, σσ.405-406.
 • Δασκαλάκης Γ, Οικονόμου Σ, Λυμπερόπουλος Ι, Λαμπρόπουλος Μ, Παπαντωνίου Ν, Μεσογίτης Σ, Αντσακλής Α. Προγεννητική υπερηχογραφική διάγνωση συγγενούς διαφραγματοκήλης. Παρουσιάστηκε σε μορφή αφίσας στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Πάτρα 25-28/05/2006. Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου, σελ.407-408.
 • Λυμπερόπουλος Ι, Παρσινέβελος Γ, Παπαντωνίου Ν, Μεσογίτης Σ, Δασκαλάκης Γ, Αντσακλής Α. Προγεννητική διάγνωση θεραπείας γαστροσχίσεως. Παρουσιάστηκε ως αφίσα στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Αθήνα, 2-4/3/2007. Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου, σελ. 115.
 • Λυμπερόπουλος Ι, Παρσινέβελος Γ, Μεσογίτης Σ, Παπαντωνίου Ν, Βλάχος Γ, Δασκαλάκης Γ, Αντσακλής Α. Συγκριτική μελέτη του είδους του τοκετού Ελλήνων και αλλοδαπών εγκύων σε Πανεπιστημιακή Κλινική Αθηνών. Παρουσιάστηκε σε μορφή αφίσας στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Αθήνα, 2-4/3/2007. Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου, σελ. 128.
 • Λυμπερόπουλος Ι, Κυριακίδης Ζ, Παπαλόης Α, Αντσακλής Α, Κρεμαστινός Δ. Η επίδραση των οιστρογόνων στην επαναστένωση των στεφανιαίων αγγείων μετά από αγγειοπλαστική με μεταλλική ενδοπρόσθεση σε πειραματικό μοντέλο χοίρου επαγόμενης εμμηνόπαυσης. Προφορική παρουσίαση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αθήνα, 18-19/4/2008, 18-19/4/2008. Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου, σελ.37.
 • Λυμπερόπουλος Ι, Καλμαντής Κ, Γκουμαλάτσος Ν, Αντσακλής Α. Ορμονική θεραπεία και καρδιαγγειακά νοσήματα στην εμμηνόπαυση. Παρουσιάστηκε σε μορφή αφίσας στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών, Συνέδριο για το Κλίμα και την Εμμηνόπαυση, Αθήνα, 18-19/4/2008. Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου, σελ.55.
 • Αθανασίου Σ, Λυμπερόπουλος Ε, Βλάχου Α, Γρηγοριάδης Θ, Μίλιγγος Σ, Αντσακλής Α. Πρωτεομική ανάλυση ηβικής περιτονίας σε γυναίκες με πρόπτωση πυελικού οργάνου. Παρουσιάστηκε με τη μορφή Δωρεάν Εισήγησης στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο. Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας, Αθήνα 28-31/5/2009.

Παρουσιασεις σε συνεδρια σχετικά με τον καρκίνο του μαστού

 • Δημητρακάκης Κ, Λυμπερόπουλος Ι, Λάζαρης Δ, Γκουμαλάτσος Ν, Αντσακλής Α. (2006). Κοινή έκφραση του υποδοχέα οιστρογόνου τύπου Α (ERa) και των γονιδιωματικών στόχων του σε επιθηλιακά κύτταρα μαστού που υφίστανται κυτταρικό πολλαπλασιασμό. 3ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής, Αθήνα, 12-13 Μαΐου. Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου, σσ.181-182. [Παρουσίαση αφίσας].
 • Δημητρακάκης Γ, Λυμπερόπουλος Ι, Τσιγκινού Α, Αντσακλής Α. (2008). Κοινή έκφραση του υποδοχέα οιστρογόνου τύπου Α και των γονιδιακών στόχων του σε πολλαπλασιαζόμενα επιθηλιακά κύτταρα μαστού. Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Καρκίνο του Μαστού, Βερολίνο, 15-19 Απριλίου. Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου, σελ.80. [Παρουσίαση αφίσας].
 • Κολοκοτρώνη Α, Ρηνώτας Β, Γκικοπούλου Ε, Ντάρη Λ, Δερμιτζάκη Ε, Ευσταθίου Ε, Ρέντης Α, Ζαρείφη Δ, Σαμιωτάκη Μ, Παναγιώτου Γ, Λυμπερόπουλος Ι, Αλεξόπουλος Λ, Ντένης Μ, Καραγιάννη Ν, Ντούνη Ε. (2019). Διερεύνηση του παθοφυσιολογικού ρόλου του RANKL στην ανάπτυξη και καρκινογένεση των μαστικών αδένων. 70ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, 29 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου, Αθήνα, Ελλάδα. [Παρουσίαση αφίσας].
 • Κολοκοτρώνη Α, Ρηνώτας Β, Γκικοπούλου Ε, Ευσταθίου Ε, Δερμιτζάκη Ε, Ρέντης Θ, Ζαρείφη Δ, Λυμπερόπουλος Ι, Σαμιωτάκη Μ, Αλεξόπουλος Λ, Παναγιώτου Γ, Ντούνη Ε. (2020). Το RANKL προάγει την επέκταση των μαστικών επιθηλιακών κυττάρων σε οστεοπορωτικά μοντέλα ποντικών TgRANKL. 47th European Calcified Tissue Society Congress, 22-24 Οκτωβρίου (Digital Congress). [Προφορική παρουσίαση].
 • Κολοκοτρώνη Α, Ρηνώτας Β, Γκικοπούλου Ε, Ντάρη Λ, Ρουχώτα Μ, Φραγκογεώργη Ε, Ζαρείφη Δ, Φώτης Γ, Λυμπερόπουλος Ι, Αλεξόπουλος Λ, Λούδος Γ, Ντένης Μ, Καραγιάννη Ν, Ντούνη Ε. (2020). Εγκατάσταση της επαγόμενης από προγεστερόνη καρκινογένεσης του μαστού σε ένα εξανθρωπισμένο μοντέλο οστεοπορωτικού ποντικού TgRANKL. 47th European Calcified Tissue Society Congress, 22-24 Οκτωβρίου (Digital Congress). [Παρουσίαση αφίσας].
 • Κολοκοτρώνη Α, Γκικοπούλου Ε, Ρηνώτας Β, Ντάρη Λ, Ζαρείφη Δ, Ρουχώτα Μ, Φραγκογεώργη Ε, Λυμπερόπουλος Ι, Αλεξόπουλος Λ, Λούδος Γ, Ντένης Μ, Καραγιάννη Ν, Ντούνη Ε. (2021). Investigating the pathophysiological role of RANKL in mammary gland density and oncogenesis in osteoporotic TgRANKL mice. 48th European Calcified Tissue Society Congress, 6-8 May (Digital Congress). [Oral Presentation].
 • Κολοκοτρώνη Α, Γέροντας Β, Γκικοπούλου Ε, Ρηνώτας Β, Ζαρείφη Δ, Ρουχώτα Μ, Λυμπερόπουλος Ι, Αλεξόπουλος Λ, Λούδος Γ, Ντένης Μ, Καραγιάννη Ν, Ντούνη Ε. (2021). Ο ρόλος του RANKL στον πολλαπλασιασμό, την επέκταση και την προγεστερόνη καρκινογένεση των μαστικών επιθηλιακών κυττάρων. 71ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, 26-28 Νοεμβρίου, Αθήνα, Ελλάδα. [Προφορική παρουσίαση].
 • Κολοκοτρώνη Α, Γέροντα Β, Γκικοπούλου Ε, Ρηνώτας Β, Ζαρείφη Δ, Ρουχώτα Μ, Λυμπερόπουλος Ι, Αλεξόπουλος Λ, Λούδος Γ, Ντένης Μ, Καραγιάννη Ν, Ντούνη Ε. (2022). Inhibition of RANKL decreases mammary density and attenuates progestin-driven carcinogenesis in osteoporotic TgRANKL mice. 49th European Calcified Tissue Society Congress, 7-10 May, Helsinki, Finland. [Oral Presentation].

Προσκεκλημένος Ομιλητής

 • «Υπερηχογράφημα μαστού στο ιατρείο». 2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Απεικόνισης Μαστού, ΕΓΕΠΑΜ, Αθήνα 2/8/2014.
 • «Ποιος είναι ο ρόλος της προγεστερόνης και των ανδρογόνων στο στήθος;». 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διλήμματα και Αντιθέσεις», ΕΓΕΠΑΜ, Αθήνα, 31/5-1/6/2019.
 • «Διαχείριση ασθενών με πρώιμο TNBC και κληρονομική προδιάθεση για καρκίνο από χειρουργική άποψη». Ημερίδα για τις θεραπευτικές προόδους στην Ογκολογία, Νοσοκομείο Ιασώ, Αθήνα, 7-8/2/2020
 • Επιστημονική διάλεξη με θέμα: «Τριπλός αρνητικός καρκίνος του μαστού», Νοσοκομείο Ιασώ, Αθήνα, 3/6/2020.
 • Επιστημονική διάλεξη με θέμα: «Καλοήθεις Παθήσεις Μαστού», Νοσοκομείο Ιασώ, Αθήνα, 26/3/2021.

Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια

 • 44ο Πανελλήνιο συνέδριο Ιατροχειρουργικής εταιρείας, Αθήνα 25-27/10 1989
 • 1ο Πανελλήνιο συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής, Αθήνα 3-5/12 1993
 • Αμερικανο-Ελληνικό Χειρουργικό συνέδριο, Αθήνα 25-27/3 1994
 • 6ο Πανελλήνιο συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας, Αθήνα 23-26/11 1994
 • 2ο Πανελλήνιο συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής, Αθήνα 9-11/12 1994
 • 1ο Πανελλήνιο συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος Καρδιάς Αγγείων, Αθήνα 30/11-3/12 1995
 • 2ο Πανελλήνιο συνέδριο Παιδικής-Εφηβικής Γυναικολογίας και Ενδοκρινολογίας, Αθήνα 6-9/12 1995
 • 1ο Ετήσιο σεμινάριο συνεχιζόμενης Ιατρικής εκπαίδευσης, Νοσοκομείο Ευαγγελισμός 3/2 1996
 • 1ο Διεθνές συνέδριο για τον καρκίνο του Παγκρέατος, Αθήνα 28-29/3 1996.
 • 2ο Διεθνές συνέδριο ‘Advances in Pancreatic Diseases’, Αθήνα 29-30/3 1996.
 • 2ο Επιστημονικό συνέδριο φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας –2 ο Πανευρωπαϊκό συμπόσιο φοιτητών Ιατρικής, Θεσσαλονίκη 5/5 1996
 • 22ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό συνέδριο, Αθήνα 7-11/5 1996
 • 7ο Ετήσιο μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Καρδιοχειρουργικής Ευαγγελισμού, Αθήνα 16-17/5 1996
 • Ελληνογερμανικό συνέδριο Χειρουργικής Ορθοπεδικής Τραυματολογίας, Αθήνα 5/6 1996
 • 1ο Πανελλήνιο μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης, Αθήνα 21-22/2/1998.
 • 21ο Πανελλήνιο Χειρουργικό συνέδριο, Αθήνα 13-17/11 1998
 • 4ο Διεθνές συνέδριο ‘The young woman at the rise of the 21st century: Gynecological and Reproductive issues in Health and Disease’, Αθήνα 18-21/11 1998
 • 4ο Διετές διεθνές συμπόσιο για την προχωρημένη λαπαροενδοσκοπική χειρουργική, Αθήνα 26-28/4 1999
 • 22ο Πανελλήνιο Χειρουργικό συνέδριο, Αθήνα 18-22/11 2000
 • 2ο Ελληνικό συνέδριο ογκολογίας πεπτικού, Αθήνα 13-14/12/ 2002
 • Πρακτικό Σεμινάριο Κολποσκόπησης, Αθήνα 18-19/6/ 2004
 • 19o Ευρωπαϊκό συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Αθήνα 13-16/10/ 2004
 • Διημερίδα Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας με θέμα: «Ενδοκρινολογία Αναπαραγωγής στη γυναίκα και στον άνδρα», Αθήνα 26-27/11/ 2004
 • 2ο Ανώτερο μάθημα υπερήχων στη μαιευτική και γυναικολογία (Ιαν Ντόναλντ Ελληνικό Παράρτημα-Διαπανεπιστημιακή σχολή ιατρικών υπερήχων) Αθήνα 3-4/12/2005
 • 1o Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική / Γυναικολογία, Αθήνα 24-26/02/2006
 • 3ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής, Αθήνα 12-13/05/2006.
 • 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής / Γυναικολογίας, Πάτρα 25-28/05/2006
 • 1η μετεκπαιδευτική ημερίδα με θέμα «Παθολογία Κύησης», Αθήνα 24/06/2006
 • 9η ετήσια ημερίδα και μετεκπαιδευτικό μάθημα με θέμα « Καρκίνος του μαστού», Αθήνα 07/10/2006
 • Μετεκπαιδευτική Επιστημονική ημερίδα και σεμινάριο με θέμα « Εξελίξεις στη μελέτη του καρκίνου του μαστού», Αθήνα 20-21/10/2006
 • 5th International Workshop Highlights in basic and Clinical Neuroendocrinology, “Current Updates in Neuroendocrinology”, Αθήνα 24/10/2006
 • Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Μαιευτήρων/ Γυναικολόγων Ελλάδος, Αθήνα 8-9/12/2006.
 • Διημερίδα με θέμα: «Ο ρόλος του Γυναικολόγου στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού. Ο ειδικός θεραπεύει, ο μη ειδικός σώζει». Αθήνα, 15-16/12/2006
 • 14o Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Αθήνα, 2-4/3/2007
 • 8o Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερηχογραφίας, Αθήνα, 1-4/6/2007
 • 3o Θεωρητικό και Πρακτικό Σεμινάριο Λαπαροσκόπησης στη Γυναικολογία, Αθήνα, 14-16/6/2007
 • 1η Ημερίδα Οικογενειακού Προγραμματισμού, Αθήνα, 28/6/2007
 • 10η Ετήσια Ημερίδα και Μετεκπαιδευτικό μάθημα: Καρκίνος του Μαστού, Αθήνα,13/10/2007
 • 3ο Προχωρημένο Μάθημα Υπερήχων στη Μαιευτική και Γυναικολογία, Ian Donald Greek Branch, Αθήνα, 8-9/12/2007
 • Σεμινάριo: “Πυελικό έδαφος και περίνεο κατά την εγκυμοσύνη τον τοκετό και τη λοχεία- Πρακτική άσκηση”, Αθήνα 14-15/12/2007
 • 5ο Ενδοσκοπικό Σεμινάριο, Ιασώ, Αθήνα, 29/2-1/3/2008
 • Διλήμματα και αντιθέσεις στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού, Αθήνα, 11-13/4/2008
 • 1ο Σεμινάριο Γυναικολογικού Καρκίνου, Αθήνα, 20-21/6/2008
 • 2ο Πανελ./ Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας, Αθήνα, 23-25/1/2009
 • Αthens Obstetrical Forum, 3/2/2009
 • Λαπαροσκοπικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ε.Ε.Γ.Ε.- Πρακτική άσκηση σε πειραματόζωα ΕΛΠΕΝ, Αθήνα, 28-29/3/2009
 • Mammasonography Course by Dr.Christian Weismann, Salzburg, Austria, 7-9/5/2009.
 • 11ο Πανελ. Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Αθήνα, 28-31/5/2009
 • 7th Athens Colposcopy Training Course- Hands-on, Ιασώ, Αθήνα,11-13/6/2009
 • 3ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Κολποσκόπησης, Ιωάννινα, 5-7/11/2009
 • Σεμινάριο μαιευτικού επείγοντος ALSO (Advanced Life Support in Obstetrics), Αθήνα,28-29/11/2009
 • Σεμινάριο τρισδιάστατης γυναικολογικής και μαιευτικής υπερηχογραφίας 3D/4D VISUS Course υπό την επίβλεψη του Dr.Marcin Wieckec, 10-11/3/2012Αθήνα
 • Μαθήματα Ελληνικής Σχολής Μαστολογίας – Έτος Σπουδών 2011-2012, Αθήνα, Αίγλη Ζαππείου
 • 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διλήμματα και Αντιθέσεις για τον Καρκίνο του Μαστού σε Ακραίες Ηλικίες, Αθήνα, 4-5/5/2014
 • 3ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Απεικόνισης Μαστού με θέμα Χειρουργική Μαστού, ΕΓΕΠΑΜ, 6/12/2014, Ιασώ, Αθήνα
 • 4ο Σεμινάριο με θέμα «Επικουρικές θεραπείες για τον καρκίνο του μαστού», ΕΓΕΠΑΜ, 3/7/2015, Νοσοκομείο Ιασώ, Αθήνα, Ελλάδα.
 • 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διλήμματα και Αντιθέσεις με θέμα Screening, διάγνωση, παρακολούθηση μαστού. Απόψεις και Κατευθυντήριες οδηγίες για τον Μη-Ειδικό, ΕΓΕΠΑΜ, 16-17/12/2016, Αθήνα, Ιασώ
 • Συνέδριο Παθολογίας Τραχήλου και Κολποσκόπησης: Κυτταρολογία-Βιοδείκτες-Κολποσκόπηση-Ιστολογία και περαιτέρω διαχείριση, Ιωάννινα, 30-31/10/2020-1/11/2020.
 • Διαδικτυακό σεμινάριο που διοργάνωσε η Academy of Breast Oncology (ABO) με θέμα: Συστημική θεραπεία για πρώιμο καρκίνο του μαστού HR+, 18/12/2020.
 • ABC of Contraception-tips and tricks, Νοσοκομείο Αττικόν, Αθήνα, 30/5/2021.
 • 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική και Γυναικολογία, διαδικτυακό σεμινάριο, 1-3/10/2021.
 • Συνέδριο Παθολογίας Τραχήλου και Κολποσκόπησης: Κυτταρολογία-Βιοδείκτες-Κολποσκόπηση-Ιστολογία και περαιτέρω διαχείριση, Ιωάννινα, 5-7/11/2021
 • Διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο: Ογκοπλαστική και επανορθωτική χειρουργική μαστού-Διαμάχες και νέες κατευθύνσεις, Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Μαστού, 20/11/2021.
 • ESSO Online Προχωρημένο Μάθημα Χειρουργικής του Καρκίνου του Μαστού, 24/11/2021.
 • 10ο Προχωρημένο Μάθημα Υπερήχων στη Μαιευτική και Γυναικολογία, εικονική εκδήλωση, 12/11/2021.
 • 6ο Συνέδριο Θεραπευτικών Καινοτομιών στην Ογκολογία: Καρκίνος Μαστού και Γυναικολογική Ογκολογία, Νοσοκομείο Ιασώ, Αθήνα, 8-1-/4/2022.
 • Συνέδριο Παθολογίας Τραχήλου και Κολποσκόπησης: Κυτταρολογία-Βιοδείκτες-Κολποσκόπηση-Ιστολογία και περαιτέρω διαχείριση, Ιωάννινα, 4-6/11/2022.
 • 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Μαστού, Αθήνα, 18-20/11/2022.
 • 3η Επιστημονική συνάντηση για τις σύγχρονες προκλήσεις στην κλινική διαχείριση του καρκίνου του μαστού, Νοσοκομείο Ιασώ, Αθήνα, 17-18/12/2022.